Thẻ: tây phương cực lạc

Thế giới tây phương cực lạc có tồn tại hay chỉ là hư cấu?

Nếu quý vị đã tìm hiểu về Phật giáo, quý vị chắc chắn đã nghe qua cụm từ thế giới tây phương cực lạc. Trong mọi sách vở, bài thuyết giảng đều đề cập đây là nơi vô cùng hạnh phúc, ánh sáng ngập tràn, cỏ cây xanh tốt. Nếu ai được đến tây phương […]

Cõi niết bàn là ở đâu, có thật hay chỉ là hư cấu?

Nếu quý vị có hiểu biết về Phật giáo, quý vị sẽ nghe tới cõi niết bàn hoặc cụm từ Phật nhập niết bàn. Đây là khái niệm rất nhiều người hiểu sai. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể hơn về vấn đề này.  Cõi niết bàn là gì? Bàn […]

Back To Top